top of page

(for English, please scroll)

Momenteel werk ik aan het project Fuller Places. Net zoals in de vorige reeks Extended Family schilder ik verschillende figuratieve lagen bovenop elkaar en laat die met elkaar botsen, dialogeren en samensmelten, op de grens van de abstractie. In de reeks Fuller Places komen gebeurtenissen uit mijn eigen leven, uit de actualiteit en de wereldgeschiedenis samen in één werk. Ik toon de onrustige, door onze voorgeschiedenis bepaalde manier waarop we de wereld zien en leg nieuwe verbanden tussen gebeurtenissen die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hadden. 

Ondertussen blijft ook mijn Extended Family groeien. Ik nodig u bij deze uit om deel te worden van mijn uitgebreide familie. Dat kan heel eenvoudig door een foto van jezelf te sturen naar aaronwillem7@gmail.com. Ik zal je op basis van die foto portretteren in een van de meervoudige portretten.

In mijn werk vier ik de complexiteit. Van de wereld, van het bestaan als mens, van iedere concrete situatie en van het leven. Eén van de centrale vragen die me bezighoudt is hoe ver je die complexiteit kunt toelaten zonder te desintegreren. Filosofie, kunst en leven vloeien hier samen.

Bestel het boek Extended Familyaaronwillem7@gmail.com 

Extended Family, 2021, Stichting Kunstboek, € 30 (+ € 7 verzending of haal het op in Gent)

Samen met andere kunstenaars zoek ik ook naar nieuwe vormen van samenwerking in de beeldende kunsten. Sinds 2019 maak ik deel uit van Wesp Collective. In september 2022 richtte ik samen met Ben Benaouisse DENKTANK op met als doel denkarbeid te leveren voor de sector van de beeldende kunsten en hiermee kunstenaars te voeden en te inspireren.

Interview met Aäron Willem – Hilde Van Canneyt

interview met Anyuta Wiazemsky Snauwaert in de reeks 'human/artist' 2020

boek presentatie Extended Family 2021 met Anyuta Wiazemsky Snauwaert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Currently, I am working on the Fuller Places project. Similar to my previous series, Extended Family, I paint various figurative layers on top of each other, allowing them to collide, converse, and merge at the border of abstraction. In the new Fuller Places series, events from my own life, current events, and world history come together in a single work. I depict the restless way in which we, as humans, perceive the world, shaped by our past, and establish new connections between events that initially seemed unrelated.

 

Meanwhile, my Extended Family project continues to grow. I hereby invite you to become a part of my extended family. You can do this very easily by sending a photo of yourself to aaronwillem7@gmail.com. I will portray you in one of the multiple portraits.

In my work I celebrate complexity. Of the world, of human existence, of every concrete situation and of life. One of the central questions that concerns me is how far you can take that complexity without disintegrating. Philosophy, art and life merge here.

Order the book Extended Familyaaronwillem7@gmail.com 

Extended Family, 2021, Stichting Kunstboek, € 30 (+ € 7 delivery or pick it up in Ghent)

Together with other artists, I am looking for new forms of collaboration in the visual arts. Since 2019 I am part of Wesp Collective. In September 2022 Ben Benaouisse and I founded DENKTANK with the aim of feeding and inspiring other artists and the artistic sector.

Interview met Aäron Willem – Hilde Van Canneyt

interview with Anyuta Wiazemsky Snauwaert 'human/artist' 2020

book presentation Extended Family 2021 with Anyuta Wiazemsky Snauwaert

bottom of page