(for English, please scroll)

Aäron Willem
(°1982) is filosoof van opleiding en studeerde af aan de universiteit van Gent in 2004. Hij werkt als beeldend kunstenaar vooral binnen de teken- en schilderkunst, maar maakt ook installaties, sculpturaal en ander werk. Aäron beweegt zich heen en weer tussen figuratie en abstractie. Het menselijke gezicht en lichaam dienen hierbij vaak als uitgangspunt.

Aärons werk ontstaat vanuit de wens om zich te verbinden aan wat buiten hem ligt en om de complexiteit van de realiteit denkbaar, vatbaar of aanvaardbaar te maken zonder tot een simplistische reductie over te gaan. Ambiguïteit, paradox en veranderlijkheid zijn in dit verhaal positieve waarden. Kunst gaat in essentie over het verruimen van je perspectief. 

In 2017 werd Aäron gedurende een jaar begeleid door kunstenaar Ben Benaouisse, wat een heel nieuwe dynamiek op gang bracht binnen z’n werk. De zoektocht naar verruiming van zijn beperkte perspectief bracht Aäron in 2019 ook bij Wesp Collective, waarvan hij stichtend lid is.

Aäron werkt momenteel aan het project Extended family, waarvoor hij jou en iedereen anders uitnodigt om deel te worden van zijn extended family. Dat kan heel eenvoudig door een foto van jezelf te sturen naar aaronwillem7@gmail.com.

April 2021

 

Aäron Willem

(°1982) graduated in 2004 as a philosopher at the university of Ghent. He mainly works within the field of drawing and painting, but he also creates installations, sculptures and other kinds of art work. He works on the line where figuration and the abstract meet. The human face and body often serve as a starting point.

Aäron’s goal is to connect with what is outside himself and to make the complexity of reality imaginable, conceivable or acceptable without falling into cheap simplicity. Ambiguity, paradox and changeability are positive values. Art is essentially about broadening perspectives. 

In 2017 Ben Benaouisse has accompanied Aäron in his artistic evolution, which caused a whole new dynamic. The search to broaden his limited perspective has also lead him in 2019 to Wesp Collective, of which he is a founding member.

Aäron is currently working on the project Extended family. He invites you and everyone else to his extended family. To become a member you just have to send a picture of yourself to aaronwillem7@gmail.com

April 2021